‘āriki2

āriki2, (-a, -na, -‘ia).

1. Welcome, receive, accept, accommodate (guests).

Kua ‘āriki meitaki rātou iāku i tōku tae‘anga ki tō rātou ‘enua.
They gave me a friendly welcome when I got to their country;

Kāre e rauka te ‘ōtera kia ‘āriki ia tātou. The hotel can’t take us.

2. Accept, approve, agree to (a proposal).

E ‘āriki ‘ua ana mātou i te tika a te rēpirī.
We always accept the referee’s decision;

Kua ‘āriki ‘aia i tāna utunga ma te ngākau māro‘iro‘i.
He took his punishment bravely;

Kua toto‘u‘ia ē kāre rava ‘e tangata i ‘āriki atu.
It was predicted and nobody would believe it;

Kua rekareka ma‘ata ‘aia i tō mātou ‘āriki‘anga i tōna manako.
He was very pleased when we approved his proposal;

Kāre e ‘ārikia tā‘au tuatua, nō te mea tē no‘o pekapeka ‘ua nei ngāpae tangata.
They won’t agree to what you’ve said, because the two sides are at loggerheads.
(see ārikiriki2.)

Leave a Reply