‘āuri

āuri, 1. (-a, -‘ia). Iron (clothes).

Tē ‘āuri kāka‘u nei au.
I‘m ironing clothes;

Kua pakapaka te kāka‘u i tōna ‘āuri‘anga nō te vera roa i te toka.
She singed the material when she was ironing because the iron was too hot;

‘Āuria tō‘ou pona kia vave ka ‘aere ei tāua. Hurry up and iron your dress and let’s go.

2. n. (Toka) ‘āuri kāka‘u, an iron.

‘E toka ‘āuri kāka‘u pēnitīni ‘ua rāi tāmātou. We have only got a benzine iron.

3. n. Iron, steel.

‘Ei niuniu kapa tā‘au e ‘oko mai, ‘eia‘a te niuniu ‘āuri.
You must buy the copper wire, not the steel. ‘Are ‘āuri, jail.

‘ī rua ōna mata‘iti ki te ‘are ‘āuri. He’s been in jail for two years. Tangata tūpaki ‘āuri, blacksmith. E ‘apai ki te tangata tūpaki ‘āuri kia ma‘ani. Take it to the blacksmith to be mended.

4. n. Sewing machine (fully: āuri tui kāka‘u).

‘Eia‘a tēnāāuri tui kāka‘u nā‘au?
What are you going to use the sewing machine for?

5. n. Soldering-iron (fully: āuri ‘akata‘e tāpou).

6. Iron (or steel) spearhead, iron-headed spear. ‘Āuri pātia, many-pronged spear;

Tē ‘akapū ‘āuri pātia nei au.
I‘m putting the handle on the many-pronged spear. ‘Āuri tīti‘a, harpoon.

7. Bit (on horse’s bridle), (fully: āuri tāva‘a).

8. n. Money (slang).

Kua rava te ‘āuri. There is plenty of tin.
(see tāmou ‘āuri, (tā)tūtae‘āuri.)

Leave a Reply