‘ū‘ā

‘ū‘ā, n.

1. Thigh.

Kua tū te ‘ē‘ē ki runga i tōna ‘ū‘ā.
A boil came up on his thigh.

2. Lap.

Tukuna te tamaiti ki runga i te ‘ū‘ā ō‘ou.
Put the child on your lap. Tama ‘ū‘ā, foster-child.

Nō tōna marū ē te meitaki, nō reira kua ‘akariro rātou iāia ‘ei tama ‘ū‘ā nā rātou.
He was so meek and good they treated him as a foster-child.
[Np. *fuufaa.]

ū2

ū2, v.i.

1. Fit, suit.

Kāre e ū tēnā pare iā koe, e ma‘ata roa;
That hat won’t fit you, it is too big;

Kāre e ū teia nāti, ‘e meangiti roa.
This nut won’t fit, it is too small.

2. Be appropriate for.

Ko te vairākau teia tē kā ū ki tōna maki.
This is the right medicine for his illness;

I te ū‘anga te vairākau ki tōna maki, kua ‘akatinamou ‘aia ki te reira.
When he found the medicine was doing his complaint good, he persevered with it;

Kāre e ū tēia kara.
This colour won’t match;

Kua ū ‘aia ki te pū meitaki.
He was suited with a good boss;

Kua ū ‘aia ki te tokorua meitaki.
He teamed up with a good partner.
[Pn. *uu.]