ngārepurepu

ngārepurepu, v.i., fq. ngarepu. Be continuously disturbed and rough (of water), pliable (of branches).

Kua rapurapu te aronga tautai i te ‘oki ki uta i te ngāre-purepu‘anga te moana.
The fishermen made haste back to land as the sea grew steadily rougher. [ngarepu RR.]

Leave a Reply