ngote

ngote, (-a, -‘ia).

1. Suck, suck in, suck up, absorb.

Kua ngote te punua puaka i te ū o tōna māmā.
The piglet sucked its mother’s teat;

E ngote i te vai ki va‘o i te taramu nā roto i te kiri.
Suck the water out of the drum through the tube;

Kua apuapu te pēpe i tōna ngote‘anga i tāna mō‘inā ū.
The baby sucked voraciously at her bottle of milk;

Kua ngote ‘aia i te ‘ava‘ava ē kua pupu‘i i te aua‘i.
He drew on the cigarette and puffed out the smoke;

Kā ngote te rākau i te mā‘ū nā roto i tō rātou aka.
Plants will absorb moisture through their roots.

2. Evaporate (usu. in passive).

Kua ngotea te vai e te rā.
The sun evaporated the water;

‘Auraka e ‘akatu‘era ‘ua i te mō‘ina ‘inika, kā ngotea e te matangi.
Don’t leave the bottle of ink open, the air will dry it up.

[Ta. *„ote.]

Leave a Reply