ngūngū

ngūngū, v.i. Rumble, grunt, (fq. ngū1, q.v.).

Kua ngūngū te au matīni.
The engines rumbled;

Kua rongo au i te ngūngū a te tīnana puaka.
I heard the sow grunting. Ngūngū riri, grumpy.

Kua ngūngū riri te rū‘au i tēia rā.
The old man is grumpy today. [ngū1 RR.]

Leave a Reply