i2

i2, prep.

1. Marking the immediate goal (object) of a transitive verb.

Kua paki te tamā‘ine i tōna mata ki te paura.
The girl patted her face with the powder;

Kua paki te tamā‘ine i te paura ki runga i tōna mata.
The girl patted the powder onto her face;

Kua ‘akakino te matangi i te ‘are.
The wind damaged the house;

Kua ‘akaoti ‘aia i te tātā i te reta.
She stopped writing the letter;

Kua mānakonako ‘aia i te ‘aere ki te ‘ura.
He looked forward to going to the dance.

2. Marking the cause of the state or event which the subject experiences or is affected by. Kua kerekere te ‘are i te aua‘i. The house was black with smoke;

Kua vare koe i tāna pikika‘a.
You’ve been taken in by his lies;

Kua nga‘ae iā koe tōku pona.
You’ve torn my dress;

‘Auraka kia nga‘ā te karāti i te tamaiti.
Don’t let the child break the glass;

Kua ta‘eroa au i te kai‘anga i te matū puaka.
I was poisoned through eating pork fat;

Kua mou au i te pū kāinga.
I was caught by the owner of the property;

Kua oti iāku te ‘anga‘anga.
I’ve finished the work;

mate i te kakī vai,
die of thirst;

kī i te repo,
full of dirt;

pue‘u i te ngaru,
smashed by the waves;

tū i te mamae,
suffering from pain, experience pain.

3. Marking position:

(a) at:

Tē tū ra ‘aia i te pae katau o te purūmu.
He was standing at the right-hand side of the road;

(b) on:

te niuniu i tāku kītā,
the strings on my guitar;

(c) in:

‘E tangata ma‘ata ‘aia i tēia taoni.
He’s a big man in this town;

(d) from (where the verb implies movement away from a place):

Kua matara te ‘oro-‘enua i te ngā‘i i tāpeka‘ia ai.
The horse has got loose from where it was tethered;

Kua ‘akarukena ‘aia i te ‘anga‘anga.
He was sacked from work;

E uuna ainei au nei ia Aberahama i taku e rave nei?
Shall I hide from Abraham that thing which I do? (Gen. 18.17).

4. Marking location in (usually past) time:

(a) at:

i taua ‘ati‘anga rāi,
at that very moment;

(b) on:

i te taime ‘openga,
on the last occasion, last time;

(c) in:

i te a‘ia‘i,
in the evening;

(d) when, while, as:

I tōku ‘oki‘anga mai ki te kāinga.
When (while, as) I was returning home;

I te puakāoa e avaavā ra, tei roto te keiā i te ‘are.
While the dog was barking, the thief was in the house.

5. Marking comparison: then:

E ‘ō‘onu ake tēia ruāvai i tēnā.
This well is deeper than that one;

meangiti mai i te paunu.
less than a pound, under a pound;

Kāre ‘aia i pakari atu i tō tua‘ine.
She isn’t older than your sister;

Kāre te tāvini i ma‘ata i tōna pū.
The servant is not greater than his lord (John 15.20).

6. According to, as.

I tāna tuatua-‘anga, nā Tere ‘aia i moto.
According to his account, it was Tere that hit him;

Kua ‘akakore ‘oki au, i tā‘au i tuatua maī ra.
I have indeed pardoned them, as you said (Num. 14.20).

7. In stating prices: for a, per.

‘ē rua tirīngi i te paunu,
two shillings per pound, two shillings a pound;

‘Ē‘ia moni i te punu tāmanu?.
How much is a tin of salmon?;

‘ē toru tirīngi i te mea ‘okota‘i,
three shillings each.

8. Of.

Te ‘ō‘onu i te tai,
the depth of the sea;

te ‘oko i tēnā piriaro tu‘epōro,
the price of that jersey;

te ma‘ata i,
the size of;

te ra‘i‘anga i,
the sum total of.

9. After kāre, forming the negative of sentences beginning with ‘e.

Kāre i te ‘are ma‘ata roa.
It isn’t a very big house
(cf. ‘E ‘are ma‘ata roa.
It’s a very big house);

Kāre i te tangata kai kava ‘a Tere.
Tere isn’t a drinker
(cf. ‘E tangata kai kava ‘a Tere.
Tere is a drinker).
(See ia3, 1, 2; iā‘ai, iāia, iāku.)

Leave a Reply