ia3, iā

ia3, , prep. See ‘a1 for the distribution of ia and .

Mē kite koe ia Tangaroa, karanga‘ia atu kia ‘aere mai.
If you see Tangaroa, tell him to come;

Kāre iāku, tei ia rātou.
I haven’t got it, they have;

Kāre ia mātou, tei iā Mi‘i.
It’s not with us, Mi‘i has it;

Mei iā Patu rāi tērā tamaiti.
That boy looks quite like Patu;

ko‘ai ia kōtou?
which of you? (Note: after

mei1, tei1, and ‘ei2,
the first element of

ia and
is redundant.)
[i2 + a2, ā2.]

Leave a Reply