ika

ika,

1. n. Fish.

‘E manini tēia ika, ‘e maito tērā.
This fish is a

manini,
that’s a

maito; Kā tunu au i teia mīmiti ika nā te puaka.
I‘ll cook this fish head for the pig;

Ka ma‘ani ika mata au nā‘au?
Shall I prepare you some raw fish?;

Nā‘ai tērā pā ika?
Whose fish weir is that? Ika tauira, small fry. Te ika a Tangaroa, the Milky Way. Ikā kai namu, the mosquito fish

(Gambusia affinis). ‘E ika marū ‘ua tēnā.
That’s a simple job, there’s nothing to it, (an easy fish).

2. v.i. Abounding in fish.

Kā ika teia pō i te rama.
It‘ll be a good night for torch fishing (=

‘e pō ika tēia i te rama).
(See tuingāika.)
[Pn. *ika.]

Leave a Reply