‘ika1

‘ika1, (-‘ia, ikā‘ia). Kindle (fire) by rubbing sticks or using fire-plough, strike (match).

Kua ‘ika ‘aia i te a‘i ē kā ē kua tutungi i tāna ‘ava‘ava.
He kindled a fire and when it caught he lit his cigarette;

Kā kite koe i te ‘ika a‘i?
Do you know how to make fire?;

‘Ika ‘Iro i tāna a‘i, kāre e kā.
‘Iro rubs his fire, it won’t light (from a chant);

‘Ikā‘ia te māti.
Strike a match.
(See ‘ika‘ika1.)
[Pn. *sika2.]

Leave a Reply