‘īmene

‘īmene,

1. (-a, -‘ia). Sing (a song).

‘I ‘īmene‘ia ana tēnā ‘īmene i napō e tēta‘i va‘ine i roto i te rātio.
That song was sung last night by a woman on the radio;

‘Auraka e āva ‘ua mē ‘īmene.
Don’t shout when singing;

Kua tā‘uri‘uri te mātakitaki i tōku ‘īmene‘anga.
The audience swayed from side to side as I was singing.

2. n. Song, hymn.

Tē ‘uri ‘īmene nei māua.
We‘re composing a song;

‘E ‘aka‘aka roa te reo o tēnā ‘īmene.
That hymn is in too low a key. Te ‘īmene o te Ariki Va‘ine, God Save the Queen, the National Anthem. ‘Āmene tapu, church hymn.

Koia te tamaiti ‘uri ‘īmene tapu.
He composes hymns.
(See ‘īmenemene, ‘aka‘īmene, tā‘īmene.)

Leave a Reply