‘inangaro

‘inangaro, (-a, -‘ia).

1. Require, need, want, desire.

Mē ‘inangaro koe i tēta‘i ‘ua atu ‘apinga, ‘auraka e mataku i te pati mai.
If you want anything else at all, don’t be afraid to ask;

Ka ‘inangaroa ‘ē varu tangata ‘aka‘ou ‘ei ‘a‘aki i te ‘ānani.
Another eight men will be needed to pick the oranges;

Ka ‘inangaro‘ia tēia piri kia kimi‘ia ma te matatio.
This problem will need to be gone into very carefully;

I tōku ‘inangaro‘anga i te ‘uri meika, kua ‘aere roa au kua pati kiāia.
When I wanted the banana shoots, I went straightaway and asked him;

Nō tōna ‘inangaro ki tāku pēpe rākau, nō reira ‘aia i auē ei.
She wants my doll, that’s what she’s been crying about;

Tērā te ‘enua mē ka ‘inangaro tanu kai.
There is the land, if you want to grow crops.

2. Love, like.

Nō tōna ‘inangaro iāku, nō reira kua pati ‘aia ki tōku metua kia ‘akaipoipo ‘aia iāku.
He loves me so much he’s asked father if he can marry me;

E inangaro atu koe i tō Atua ia Iehova ma to ngakau katoa.
Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart (Deut. 6.5);

mate i te ‘inangaro,
lovesick;

‘e pū‘āpi‘i ‘inangaro‘ia,
a well-liked teacher;

‘e ‘iti tangata ‘inangaro tamaki,
a warlike race;

Ko tāku tamaiti ‘inangaro tēia i roto i tāku pupu.
This is my favourite child in the class;

‘E tangata ‘inangaro tautai ‘a Mai.
Mai loves going fishing;

‘Ea‘a tō‘ou manako? Kāre au e ‘inangaro ana.
What do you think? I don’t like it;

Nō tōna ‘inangaro-kore i te ‘aere.
Because he wasn’t keen on going.
[Pn. *fina-„alo.]

Leave a Reply