inārā

inārā, conj. But, however, nevertheless.

Kua ‘inangaro au i te ‘aere, inārā, kāre tōku ngā metua e ‘akatika.
I wanted to go, but my parents wouldn’t let me;

‘Aere rā, inārā kia matakite.
Goodbye, but take care;

Inārā, kāre tātou e ‘āriki ‘ua i tāna tuatua.
All the same, we just won’t agree to what he proposed.
[i2, 4, 2.]

Leave a Reply