i‘o5

i‘o5, dir.part. Following on directly (in time or space).

E no‘o i‘o kōrua, ka ‘aere au.
You stay right on here, I‘ll go;

E kimi i‘o koe iāia.
You carry right on looking for him;

I muri i‘o iāku.
Just behind me, right after me;

E kave i‘o koe i te kete.
Take the basket along with you (when you leave in a minute or two). I‘o nei, just now, right now.

Kua kimi i‘o nei māua iā koe, inā, tei konei ‘ua rāi koe.
We’ve only just now been looking for you, and here you were all the time;

‘Akama‘ara i‘o nei au iā koe.
I was just thinking of you;

Kare oki au e tae akaou i te au mea ora katoa, mei taku i rave io nei.
Nor will I ever again smite every living thing, as I have even now done (Gen. 8.21). ‘Iōra, (i.e.

i‘o + -ra),
just then, right then, thereupon.

Kua rave ‘iōra ‘aia i taua monī ra, ē tanu atū ra ki raro i te one.
And then he took the money and buried it in the ground;

No‘o ‘iōra ‘aia ki raro.
And then he sat down.
(cf. i‘o4.)
[Pn. *hifo.]

Leave a Reply