‘ī‘oi2

‘ī‘oi2, n. A small shy bird with dark plumage.

Kua kite ‘ī‘oi ana māua, kāre rā i te vaitata.
We’ve seen an

‘ī‘oi
before, but not close to;

Mē ‘e manu kerekere meangiti ‘ua, ‘e ‘ī‘oi.
If it’s a small black bird, it‘ll be an

‘ī‘oi.

Leave a Reply