‘iriāmoe, ‘iri-ā-moe

‘iriāmoe, ‘iri-ā-moe, v.i. Sleepy, drowsiness.

Kua ‘iri-ā-moe ‘aia, nō reira i ‘oki ei.
She feels sleepy, that’s why she has gone back;

Mē ‘e ‘iri-ā-moe tō‘ou, ‘aere e moe.
If you feel drowsy, go and have a sleep;

Kua ‘āmamamama ‘aere te tangata i tō rātou va‘a i tō rātou ‘iriāmoe‘anga.
People yawned as they got drowsy.
(cf. vare-ā-moe.)
[‘iri-6, 5 (? or ā1), moe.]

Leave a Reply