kanga

kanga, (-‘ia). Play (as children do), lark about, play tricks, meddle or tamper with, ill-treat, misuse, spoil; damage, mischief.

Kua kanga ‘a Rangi i ta‘atai ē kua motu tōna vaevae i te anga mō‘ina.
Rangi has been playing on the beach and cut her foot on a piece of glass;

I tō te tamariki kanga‘anga i roto i te ‘are, kua nga‘ā te i‘o o te kāparāta.
The boys broke the glass in the wardrobe when they were larking about inside the house;

Kua kanga‘ia te tamariki ‘āpi‘i e te pū‘āpi‘i.
The teacher had fun with the children;

Tēia te kanga meitaki nā kōtou, kāre e kino te kōpapa.
This is a good game for you, you won’t hurt yourselves. ‘Apinga kanga, play-thing, toy.

E ‘apai mai kōtou i tā kōtou ‘apinga kanga ki runga i te ta‘ua.
Bring your toys down here on the floor;

‘Auraka e kanga ‘ua kiāia, ‘e tangata roto riri.
Don’t fool around with him, he’s got a quick temper;

Nā‘ai i kanga i te ro‘i?
Who has messed up the bed?;

‘Auraka e ‘akarukeruke i tō kōtou pātikara ki te pae ara, ka kangā‘ia.
Don’t leave your bikes by the side of the road, they‘ll be tampered with;

Kua pupu‘i ‘aia i te puaka nō te kanga i te one kai.
He shot the pig for wrecking his allotment;

Kua rave kanga ‘aia i te ma‘ani‘anga i tō mātou mōtokā.
He made a botch of repairing our car. [Ce. *ka”a.]

Leave a Reply