kākina

kākina, n. Rumbling, hubbub, uproar, din (esp. crowd noises).

Kia ‘akarongo mātou i te kākina i te tūruā‘i pō, kua manako mātou ē ‘e pupu tangata ma‘ata tē ‘aere mai nei.
When we heard a hubbub in the middle of the night, we thought that it was a big crowd coming. [kā-3, -kina3; cf. kōkina.]

Leave a Reply