kana‘ete

kana‘ete, n. Lie(s), (obsol., cf. pikika‘a).

Kua kāpiki ‘ua mai rātou ma te reo ma‘ata, “Kana‘ete! Kāre mātou e ‘irinaki”.
And so they shouted out, “It’s a lie! we will not believe it.”

Leave a Reply