karape

karape, v.i. Shrewd, skilful, smart(ness), clever(ness).

Kua karape ‘aia i tāna ‘anga‘anga.
He is clever at his work;

Kua rauka iāia i te pāto‘i i te ‘akavā, nō tōna kite ē te karape.
His knowledge and shrewdness enabled him to argue against the police;

‘E tamaiti karape ‘aia i roto i te tu‘epōro.
He is a smart lad at rugby. (See kāraperape.)

Leave a Reply