kātara‘apa

kātara‘apa, n. Fruit of several Annona species including the custard-apple (A. reticulata), sour sop (A. muricata), sweet sop (A. squamosa).

E ‘apai mai i tēta‘i kātara‘apa nā tāua āpōpō.
Bring a custard-apple for us tomorrow;

Kua parapara tā mātou pū kātara‘apa i te kāinga.
Our custard-apple tree at home is getting ripe. [Eng. custard-apple.]

Leave a Reply