kātorika

kātorika, n. Catholic.

Ka ‘aere tāua ki te pure ā te KĀtorika i tēia Tāpati.
Let’s go to the Catholic church this Sunday;

‘E ‘ākono‘anga Kātorika tā tōku pāpā.
My father is a Catholic. [Eng. Catholic.]

Leave a Reply