kauī , kauvī

kauī , kauvī , adj. Left.

Kā no‘o au i te tua kauī , e no‘o koe ki te tua katau.
I‘ll sit on the left side, you sit on the right;

Kua pē‘i ‘aia i te pōro ki te rima kauī
. He threw the ball with his left hand. Tū kauī , awkward. (cf.

katau.) [Ta. *kauii.]

Leave a Reply