keiā

keiā, (-‘ia). Steal (something), rob (a place); thief, robber.

Nā te tamariki i keiā i tā mātou ‘uā moa.
The children stole our eggs;

Kua keiā‘ia tō mātou toa.
Our shop has been robbed;

Kua mou te tangata keiā i te puaka ā mātou.
The man who stole our pig has been caught;

E ‘ākara koe i te ‘apinga keiā a tēia tamaiti.
Look at the stolen goods this boy has;

Kua tomo pōiri te kēia ki roto i tō mātou ‘are.
The thief entered our house secretly;

mei te keia i te po ra,
like a thief in the night (2 Pet. 3.10). Tātā keiā, forge.

Kua tātā keiā ‘aia i tōku ingoa.
He forged my signature. Nene‘i keiā, forge.

Kua nene‘i keiā ‘aia i te moni.
He forged the money. (See keikeiā.) [Pn. *kai-ha‘a.]

Leave a Reply