kere

kere, v.i.

1. Black, (usu. kerekere, q.v.).

‘Okota‘i ākā katakata puaka kere,
a huge great black pig.

2. Earth, in keremarō, (having) dry soil, q.v. (See (tā-)kerekere, kerepuru, pōkere(kere).) [Pn. *kele.]

Leave a Reply