2

2, v.i. Talk, speak.

Kāre taku māmā i kī mai ana kiāku.
My mother didn’t speak to me;

Kua tāmataku rātou iāia, ē kāre rava ‘aia i kī
. They threatened him, but he didn’t talk.

Leave a Reply