kia3, kiā

kia3, kiā, a combination of ki (prep.) to, etc. + a2, ā2, prop.art.

Kua kave ‘aia i te punu kia Tere
(or

kiā Tere).
He took the tin to Tere;

Kua tuatua au kiā koe
(or

kōtou).
I spoke to you;

Kia Teremoana,
To Teremoana (at the beginning of a letter). [ki, a1, q.v.]

Leave a Reply