kino

kino, v.i.

1. Bad (general term).

2. Hurt, damaged, out-of-order, in a bad state.

Kua kino ‘a Tā i te tu‘epōro.
Tā got hurt playing rugby;

Kua kino te ‘are i te ‘uri‘ia.
The house was damaged by the hurricane;

Kua kino te ‘ī mene iā Tai.
Tai spoiled the song;

Kua kino tōna katu nō te ma‘ata i te ‘anga‘anga.
His brain was fuddled because of the amount of work;

‘Ā! Kua kino koe!
Aha! You‘re in trouble now.

3. Wicked, evil, wrong, foul, nasty, cruel;

‘E tamaiti kino koe!
You are a wicked boy!;

e akaora ra ia matou i te kino
(Luke 11.4), but deliver us from evil;

Kāre ‘e ‘apinga e kino.
There will be nothing wrong;

‘e moto kino,
a foul punch;

‘E ika kino te mangō.
The shark is a nasty fish;

Kua tuatua kino ‘aia iāku.
He spoke ill of me;

Kua ‘aere kino ‘ua atu ‘aia ki te ‘āpi‘i.
He went to school in a bad mood;

Kua ‘oki ‘aia ki tōna ‘ōire nō te kino i tōna taeake kiāia.
He went back to his own village because his relative was cruel to him. Te aronga i puta kino, the badly wounded. Rave kino, do something badly.

Kua rave kino ‘aia i tā mātou kai.
She prepared our meal badly. ‘Anga‘anga kino, act badly, cheat.

Kua ‘anga‘anga kino ‘aia i tā rātou moni tōmāti.
He has cheated over their tomato money.

4. Rotten, bad, gone off.

E titiri i te kai kino ki raro i te va‘arua.
Throw the bad food away down the pit.

5. Rough (of the sea).

Kua kino te tai i te matangi.
The wind has made the sea rough.

6. A general intensifier used to qualify other statives. Awfully, very, too, far (more), much (more).

Kua ‘aere mārie kino ‘aka‘ou ‘aia.
He went awfully slowly again;

‘E meitaki kino ake au iā koe i te tēniti.
I‘m a damn sight better at tennis than you;

‘E meitaki kino ake koe i te ‘oki ki te ‘āpi‘i.
You’d do far better to go back to school;

‘E viviki kino roa tā‘au ‘aere.
You go altogether too fast;

‘E mārie kino roa tā‘au uāti.
Your watch is much too slow. (See kikino, kinokino; tākino-(kino).) [Pn. *kino.]

Leave a Reply