kinokino

kinokino, v.i., fq. and dim. kino, bad.

Nō te kinokino iāia, kua ‘aere ‘aia kua ‘ārāvei i te taote.
Because he’d been feeling poorly he went and saw the doctor;

Kua kinokino tōna ngākau i te tuatua ā tōna pū.
He was upset by what his boss said;

‘E tū kino-kino rāi tōna mata.
He had a pretty nasty look in his eye;

Kua kinokino te moana.
The sea has been getting pretty rough. [kino RR.]

Leave a Reply