kite

kite, (-a, -‘ia).

1. See, observe; sight, vision.

Tē kite nei au iā koe.
I can see you;

Kua kite au iā koe i nana‘i.
I saw you yesterday;

Kua kite ‘a Nānā i tōku tuatua‘anga kiā Kā.
Nānā saw me talking to Kā;

Kua kite‘ia koe i te ‘aere‘anga ki roto i te ‘are toa.
You were seen entering the shop;

I kite poto ‘ua atu au iā koe.
I caught a brief glimpse of you;

Te rauka nei te kite i te matapō.
The blind receive their sight (Matt. 11.5).

2. Witness.

Kua uiui mā‘ē te ‘akavānui i te kite.
The magistrate questioned the witness;

‘E kite āinei tō‘ou?
Have you got a witness? Kite mata, see with one’s own eyes, witness.

E ‘aere mai kōtou kia kite mata i ngā peu mataora.
Come and see the acts (entertainment, concert items) for yourself;

Kua kite mata au iāia i te ‘oro‘anga.
I witnessed him escaping.

3. Find, discover; discovery.

Nāku i kite te pōro i nakōnei i te pōpongi.
I found the ball earlier this morning;

‘E pōro kite tāku nō ta‘atai.
I’ve got a ball that was found on the beach;

Kua kitea ‘aia e te ‘akavā ki roto i te ‘are.
The police found him inside the house;

Ei ea ra te pakari e kitea atu ei?
But where shall wisdom be found? (Job 28.12);

te kitea‘anga‘ia o Marike,
the discovery of America;

Te au kite ‘ōu,
new discoveries.

4. Know, understand, feel; knowledgeable, clever, skilful; knowledge, skill.

Kā kite au i te kimi i teia nūmero.
I know how to do this sum;

‘Ea‘a te ora? Kāre au i kite.
What’s the time? I don’t know;

Kāre ‘aia e kite i te kau.
He can’t (doesn’t know how to) swim;

Kāre te pēpe i kite ake i te ‘aere.
The baby can’t walk yet;

Kua kite au i tōku māro‘iro‘i i tōku kai‘anga i te vairākau a te ta‘unga.
I felt my strength returning when I took the herbalist’s medicine;

Kua kite au i te anu i tōku ‘oki‘anga mai mei te tautai.
I felt the cold on my way back from fishing;

Kua kite ‘aia i te ‘enua i te taka‘anga i tōna topa‘anga ki raro.
He had a sense of the earth spinning round as he fell down. Kite atu (i), care about.

Ko ‘ai tei kite atu?
Who cares?;

Kāre au i kite atu i tā‘au tuatua.
What you say doesn’t bother me. Kite atu (ii), foresee.

Kua kite atu au ē kā tupu te ngere i te pū ‘āpi‘i.
I foresee a shortage of teachers;

‘E kite ake au iā koe i te pāpōro rākau.
I‘m better than you at cricket;

Kua rekareka te metua ki tā rāua tamaiti kite.
The parents were pleased with their clever child;

Nō te kite iāia i te kapekape, kāre atū ra ‘aia i mou ia rātou.
Because of his skill at dodging, they could never get hold of him;

tēta‘i tangata kite pakari,
a very learned man;

nō te mea kua rauka iāia te kite noa,
because he had a good knowledge of lay matters;

I kite atu te ‘ānana keiā i te ‘akavā.
The thieves outwitted (were cleverer than) the police;

‘E va‘ine kite kore ‘a Mou i te ‘āuri kāka‘u.
That woman Mou doesn’t know how to iron clothes;

5. Know sexually (cf. moe). E paretenia,

kare oki i kiteia e te tangata,
a virgin, neither had any man known her (Gen. 24.16). (See kikite.) [Pn. *kite.]

Leave a Reply