ko1

ko1, prep.

1. Pointing out or identifying the preposed, absolute, or appositional noun, noun phrase or pronoun which follows it. Never followed by the proper article.

Ko Tangi te metua o tērā tamaiti.
Tangi is the father of that child;

Ko Tangi, ‘e tangata kino ‘aia.
Tangi, he is a wicked man;

Ko ‘ai koe?
Who are you?;

Ko tērā te ‘are toa.
That’s the shop, there’s the shop;

Ko te vairākau tēia ‘ei rapakau i tō‘ou maki.
This is the medicine for treating your complaint;

Ko te ‘openga tēia i tā tātou tāmataora.
This is the end of our show;

Ko māua ko Tangi i ‘aere ei ki te ‘āpi‘i.
Tangi and I walked to school;

Kua kite mātou ko Pōvaru mā i te pa‘ī i te tere‘anga mai.
Pōvaru and the rest of us saw the ship coming in;

Kua ‘aere mai ‘a Pā rāua ko Tere.
Pā and Tere have come;

Ko Tara, ko Tū tē ‘aere maī ra.
It’s Tara and Tere coming.

2. Ko te, lest, in case, for fear that (where te introduces a sentence nominalisation); often used with ā‘ea or ākonei perhaps.

Kua mataku ‘aia ko te ta‘uri te poti.
He was afraid (lest) the boat might capsize;

E tāpeka koe i te moni ki roto i te ‘ōrei, ko te ngaro ākonei.
Tie the money up in the handkerchief in case it gets lost;

E ‘apai koe i te pereue ua pēnei ‘ua ake ko te ua mai.
Take a raincoat in case it rains;

E tāpeka koe i tō‘ou ‘oro‘enua, ko te ‘aere ākonei ko te kai i te meika ā te tangata.
Tie up your horse in case it goes and eats the people’s bananas;

E ‘aere ngāko‘iko‘i kōtou, ko te tūrēti kōtou ākonei i te ‘āpi‘i.
Hurry along or you‘ll be late for school. (See ko‘ai, koia.) [Pn. *ko.]

Leave a Reply