koama, kōma

koama, kōma, n. A small silvery fish caught in shoals along the beach with nāriki-nets or mosquito nets, said to be a young vete (goatfish).

Ka ‘aere mātou ka tā‘ei i te kōpū koama.
We are going to net a shoal of

koama; Kua ‘aere te tangata ē tā rātou nāriki kua tā‘ei i te koama.
The people went with their short pole-nets and caught the

koama. [Pn. *kalo-ama.]

Leave a Reply