koata1

koata1, n. Quarter.

E ‘ōmai koe i tēta‘i koata i tā‘au varaoa nāku.
Give me a quarter of your loaf;

E ‘oko koata paunu pata mai koe.
Buy a quarter pound of butter;

Ka paunu atu au ‘ē toru koata paunu tuka nā‘au.
I‘ll weigh you out three quarters of a pound of sugar. (See tākoata.) [Eng. quarter.]

Leave a Reply