kō‘ī ‘ī 1

kō‘ī ‘ī 1, (-a), v.i., fq. kō‘ī . Squirt, spurt out, spray.

Kua kō‘ī ‘ī ‘a Tupe ia mātou ki te vai.
Tupe kept squirting us with water;

Kua kō‘ī ‘ī mai te vai nā roto i te kiri vai.
The water spurted out on and off through the hose. [kō-4, ‘ī 1 RR.]

Leave a Reply