koia

koia, (ko1 prep. + ia1 dem.pron.). This one, that one, the one referred to, he, she, it (more emphatic than ‘aia when used as subject of a verb).

Koia te tangata tei moto iāku.
He’s the person that punched me;

Koia ‘oki tei ‘aere mai inana‘i.
That is just the same one who came yesterday;

Nō tei ‘iki‘ia koia, kua ‘akapikika‘a maki ‘aia.
Because he was the one chosen, he pretended to be ill. Koia ia, that’s the one, that’s it, that’s right, that’s so.

Kia riro ra ta kotou koia, ei koia; E ta kotou kare, ei kare.
But let your yea be yea; And your nay, nay (Jam. 5.12). Koia ‘oki, namely, viz., as follows.

Ko teia ‘enua tāna ka ‘aere, koia ‘oki, ko ‘Akarava.
This land he was bound for, namely ‘Akarava;

Kua tu‘a‘ia tā tātou ‘anga‘anga, koia ‘oki: ko Tā, nāna te purūmu ‘are; ko koe, nā‘au te tāmā i te ‘are repo; ē nāku te ūkī ta‘ua.
Our work has been assigned as follows: Tā, he is to sweep the house; you, you are to clean out the lavatory; and I‘m to scrub the floor. Koia i…ei, koi…ei, while (see also under

koi2). Kā ‘oro tāua koia i rauka mai ei te ‘oro‘enua.
Let’s get away while we’ve got the horse;

E ‘aere kōtou e tautai, koia i marō ei te tai.
You go and do some fishing while the tide is out.

Leave a Reply