koka1

koka1, v.i. Wander aimlessly, gad about.

Kua koka ‘aere ‘ua te tamariki, nō te mea, kāre ‘e tangata i te ‘ākono ia rātou.
The children just wandered around because there was no one looking after them;

‘E koka ‘ua rāi tā‘au ‘anga‘anga i te au rā kātoatoa.
All you do every day is wander about;

Kāre mātou e ‘inangaro i te tangata koka ‘ua kia no‘o ki runga i tō mātou ‘enua.
We don’t want any vagabonds squatting on our land. (See parakoka, tākoka.)

Leave a Reply