koke1

koke1, n. Sword, foil.

Ka mōmono ana i tā‘au koke ki roto i te vairanga.
Put your sword back in the scabbard;

I tō rātou ti‘ākoke‘anga kua puta ‘aia i te koke.
When they were fencing, he was pierced with the sword. (See ti‘ākoke; cf. -koke2.)

Leave a Reply