kōkina

kōkina, v.i. Make an uproar, din; hubbub, esp. noise of many voices.

Kua kōkina pū ‘ua te tangata i roto i te ‘ōire i napō i te kā‘anga te ‘are i te a‘i.
Everyone in the village made a dreadful row last night when the house was on fire;

I te topa‘anga te ua, kua ‘akaoti te kōkina i roto i te ‘ōire.
The hubbub in the village ceased when the rain came down. (See kō-4, -kina3.)

Leave a Reply