kōkōkina

kōkōkina, n. small silvery fish, said to be a young tī tī ‘ara (jack, trevally).

‘E kōpū kōkōkina tērā e tāterē ra nā te pae one.
There is a shoal of young jacks swimming around near the shore;

Ka ‘aere mātou ka tākiri kōkōkina.
Let’s go with our rods and fish for young jacks.

Leave a Reply