kona3

kona3, loc.pron. There where you are.

I kite mātou iā Mou ki kona i nana‘i.
We saw Mou there (e.g. where you are phoning from) yesterday;

Ka meitaki ‘ua kia vao‘o koe i kona.
It‘ll be all right if you just leave it there;

I nā‘ea rā ‘a Tama i te ‘oro‘anga? Nā kona!
But which way did Tama run? Past where you are!;

Mei kō ‘aia ki kona.
He came from over there to where you are now. [Ce. *ko-naa.]

Leave a Reply