kōpāpā

kōpāpā, v.i., fq. kōpā. Quite narrow, lean, not filled out, emaciated.

Kua ma‘ani kōpā ‘a Ma‘a i tāna varaoa.
Ma‘a made thin loaves;

Nō te roa i tōna maki‘anga, kua kōpāpā tōna pāpāringa.
He had been ill so long that his cheeks were sunken. [kōpā Rr.]

Leave a Reply