kōpapa

kōpapa, n.

1. Body.

Kua tanu‘ia te kōpapa ‘oro‘enua mate ki raro i te va‘arua ‘ō‘onu.
The body of the dead horse was buried in a deep hole;

Kua ‘iki‘ia te aronga kōpapa mēmeitaki nō te tamaki.
Those with good physique were chosen to go to war;

‘E mea tau kia tiaki tātou i tō tātou kōpapa i tēia tuātau anu.
We need to take good care of our bodies this winter;

Kua ‘aere kōpapa mai te ‘Atu ki te ao nei.
The Lord came into the world in the flesh.

2. Main part, bulk, basis, mass.

‘E mātūtū te kōpapa o tēnā ‘are.
The body of the house (to which, e.g., the verandah is attached) is very strong. Kōpapa tuatua, theme, basis of a commentary or sermon.

Leave a Reply