kōpūpū

kōpūpū,

1. v.i., fq. kōpū. Bulge out, swell up, puff up, blister.

Kua ‘akamata te rākau ta‘ua i te kōpūpū.
The floorboards began to warp;

I te kōpūpū‘anga te rākau, kua vāvā te au pa‘u‘anga.
When the wood warped, the joints gaped;

mei te patu kopupu ua ra, e te koro i ngaueue ra,
like a bowing (bulging) wall and a tottering fence (Ps. 62.3);

Kua kōpūpū te pākiri o tērā tamā‘ine.
That girl’s skin has come up in a rash (or pustules);

Kua kōpūpū te pēni nō te vera i te rā.
The paintwork blistered from the heat of the sun.

2. n. Blisters, swellings, bumps.

‘E a‘a tēnā kōpūpū i runga i tō rae?
What are those bumps on your forehead?

3. Diving suit.

Kua ruku ‘aia ki raro nā roto i te kōpūpū ma te ‘ākara ‘aere i te ngā‘i pārau.
He went down in a diving suit and searched about for a bed of pearl-shell oysters. Ruku kōpūpū, go down in a diving suit.

4. Parachute.

Kua rere mai ‘aia nā roto i te kōpūpū mei runga mai i te pa‘ī rere.
He jumped from the plane in a parachute (=

tāmaru pa‘ī rere). [Ce. *koo-puupuu.]

Leave a Reply