kore

kore

1. v.i. Be non-existent or lacking, disappear, cease, fail.

Kua kore te maki o te ‘ānani i te pāmu‘ia‘anga ki te vairākau.
The disease on the orange trees disappeared when they were sprayed with the chemical;

Kā kore te rangi ē te ‘enua.
Heaven and earth shall be no more;

Kua marino te tai ē kua kore te matangi.
The sea was calm and the wind had gone;

Kua ‘akamata ‘aka‘ou te tārekareka i te kore-‘anga te ua.
The sports were resumed when the rain stopped;

Kua kore tōna māro‘iro‘i‘anga.
His strength gave out;

Kā kore tā‘au rāitini ā tēia marama.
Your licence expires this month;

Kia kore ua te rā i anau ei au nei.
Let the day perish wherein I was born (Job 3.3);

E te kaki ra e kore roa ia.
And desire shall fail (Eccl. 12.5).

2. v.t. Fail or cease (to do something, with following clause as object complement).

‘Eia‘a koe kia kore e ‘ārāvai iāku.
Don’t fail to meet me;

Ka pāpā te pu‘āpi‘i iā koe mē kore koe e ‘aere ki te ‘āpi‘i āpōpō.
The teacher will beat you if you don’t go to school tomorrow;

Kua kore te tangata i te ‘oki ‘aka‘ou ki uta i te ‘enua.
People have stopped going into the interior;

‘E a‘a koe i kore ei e ‘akatika i te koromingo i tō‘ou karā pona?
Why didn’t you straighten out the creases in your collar?;

Kore ‘ua atu e manuia, ka tautā atu rāi.
Even if we don’t succeed, we‘ll still go on trying;

‘E a‘a kā kore ei koe e ‘aere?
Why don’t you go?;

‘E a‘a kā kore ei e rauka iā koe i te rave?
Why can’t you do it?

3. n. Non-existence, absence, lack.

Nō te kore ā mātou moni i te ‘oko puakatoro.
Because we have no money to buy meat;

Kāre au e ‘aere ki te tārekareka nō te kore ōku mataara.
I shan’t be going to the show because I haven’t any transport;

Nō te kore tangata i te kake i tā mātou nū.
Because there wasn’t anyone to climb our coconut tree;

E te aronga apinga nui kua akaokiia e ia ma te kore.
And the rich he hath sent empty away (Luke 1.53).

4. Indicating absence or lack of the thing or quality described by the preceding word, and sometimes written joined or hyphenated to it.

Pona kore,
without a shirt, shirtless;

kite kore,
ignorance, ignorant;

Nō te ‘apinga kore i te kākapu i te vai, kua kato mai ‘aia i te rau kape.
Because there was nothing to hold the water in, he picked a

kape leaf; Kā kite kore koe mē kāre koe e ‘aere putuputu ki te ‘āpi‘i.
You‘ll never know anything if you don’t go to school regularly;

‘E tangata ‘apinga kore au.
I‘m a poor man (without possessions);

‘Auraka koe e ‘aere pona kore ki te ‘āpi‘i.
Don’t go to school without a shirt on;

Kua ‘akautunga rātou iāia ma te ‘apa kore.
They punished him innocent as he was.

Kāre e kore, I dare say, quite probably.

Kāre e kore kā ua i tēia pō.
I dare say it‘ll rain tonight;

Kāre e kore kā tae mai āpōpō.
It‘ll probably arrive tomorrow.

(See korekore1, tākore(kore).) [Ep. *kore.]

Leave a Reply