kōro2

kōro2, n. Coal.

Kua ta‘u‘ia te a‘i ki te kōro ‘ei ‘akama‘ana i te ‘are.
A coal fire was lit to warm the house;

te au pūtē kōro,
the sacks of coal. [Eng. coal.]

Leave a Reply