kōrua

kōrua, pers.pron. You two.

Ko kōrua tēnā?
Is that you two?;

Nā‘ai kōrua i ‘apai mai?
Who brought you two?;

E ‘oki kōrua ki tō kōrua kāinga.
You two go back to your homes. [Np. *koolua.]

Leave a Reply