kō‘umu

kō‘umu, v.i. Whisper, mutter, murmur.

Kua rongo au iā koe i te kō‘umu‘anga ki tērā tamā‘ine.
I heard you whispering to that girl;

Ko te kō‘umu ‘ua tei ‘akarongo-‘ia.
Only a murmur was heard. [kō-4, -‘umu; cf. mu‘u1.]

Leave a Reply