kūkupa

kūkupa, n. The Cook Islands fruit-dove (Ptilinopus rarotongensis).

Cook Islands fruit dove, the kukupa

Cook Islands fruit dove, the kukupa

I tō mātou ‘akangāro‘i‘anga i runga i te tuā‘ivi kua ‘akarongo mātou i te tangi a te kūkupa.
As we rested on the ridge, we heard the cry of the fruit-dove;

‘E mama‘ata ake te ‘ua kākāia i te ‘ua kūkupa.
The white tern’s eggs are bigger than the fruit-dove’s;

Kia pakari kotou mei te ovi, e te apa kore mei te kukupa ra.
Be ye therefore wise as serpents and harmless as doves (Matt. 10.16).

[Ce. *kuukupa.]

Leave a Reply