‘ei1

‘ei1,

1. (-a, -‘ia). (Wear) a necklace, garland, wreath, chaplet, scarf.

Tē ‘ei nei au i tōku ‘ei poe pārau,
I‘m wearing my pearl necklace;

‘Eia tō‘ou ‘ei,
put on your lei (necklace of flowers);

Nōku te ‘ei tiare māori, nō‘ou te ‘ei ‘ara ‘āmoa,
mine is the gardenia necklace, yours is the pandanus one;

‘Ei Kātorika,
rosary;

‘Ei tātauro,
cross (crucifix) worn round the neck;

Tē tui ‘ei ra ‘a Runa mā,
Runa and the others are making wreaths;

Nō‘ai tēia pare ‘ei?
whose chaplet is this?;

E ‘ei i tō tā‘ei ‘uru‘uru ki runga i tō kakī,
wrap your woollen scarf around your neck.

2. v.i. Encircled, ensnared, trapped, caught (in net, web, noose, snare, trap).

Kua ‘ei te ika ki roto i te kupenga,
the fish were caught in the net;

Kua ‘ei te moa taetaevao ki roto i te pū‘ere‘ere,
the wild fowl was trapped in a snare;

Kua pūtaka‘iti te rango i te ‘ei‘anga ki roto i te pūngāverevere,
the fly struggled, caught in the cobweb.
(see ‘ā‘ei, tā‘ei(‘ei)).
[Pn. *sei.]

ea

ea, v.i. To rise to the surface;

E tiaki kia ea te to‘orā ka pātiāi,
wait until the whale surfaces before you harpoon it;

Tērā te ‘onu kua ea,
there’s the turtle, it’s on the surface now;

Kua ea ‘aia, kua pou tōna a‘o,
he came up, his breath was exhausted;

Kua pupu‘i rātou i te pa‘ī ruku i te ea‘anga,
they shot the submarine as it surfaced.
[Pn. *e‘a.]

‘engu‘engu

‘engu‘engu, v.i., fq. ‘engu, groan, q.v.

Kua kite au ē ‘e moemoeā nāna i tōna ‘engu‘engu‘anga,
I could tell that she was having a dream from her groaning;

Kia tae atu au, tē ‘engu‘engu ‘uā ra ‘aia nō te mamae,
when I got there, he was groaning with the pain.
[‘engu RR.]

‘engu

‘engu,

1. v.i., n. Groan, moan, grunt, (make a deep throaty noise.

‘E a‘a koe i ‘engu ‘ua ai i roto i tā‘au moe inapō?,
why were you groaning in your sleep last night?;

Kua rongo au i tōna ‘engu‘anga i te ū‘anga ‘aia ki runga i te patu,
I heard him grunt when he banged into the wall;

Kua rongo au i te ‘engu i va‘o, kāre rā au i ‘aere ana i te ‘ākara,
I heard moaning outside, but I didn’t go to look.

2. v.t. Hum.

Tē ‘engu ‘uā ra ‘aia i te ‘īmene,
he’s just humming the song.
[Np. *fe

‘e‘eke

‘e‘eke, v.i., intens. of ‘eke1. Flow copiously, descend.

Kua ‘e‘eke ‘ua te toto i te puta‘anga tōna katu i te rākau,
the blood gushed when the pole struck him on the head;

Kua ‘e‘eke ‘ua te vai nā roto i tōna kāinga,
the water poured through his garden;

I nā konei rātou i te ‘e‘eke‘anga,
they scrambled down this way.
[‘eke1 rR.]

‘ē2

‘ē2, n. The coconut stick-insect (Graeffea crouanii), a traditional pest throughout the southern group.

‘E ‘ē tērā e totorō ra i runga i te kīkau mata,
there’s a stick-insect crawling on that green coconut-leaf;

Tē kai ‘ē ra te manu kāvamani,
the minah-bird is eating stick-insects;

Tē ‘ongi nei au i te ‘aunga ‘ē,
I can smell stick-insect.
[Pn. *se‘e1]

‘e‘eu

‘e‘eu, (-a, -‘ia, ‘ēua, ‘eu‘ia). Draw back or remove (covering, screen or lid).

Kua purara mai te verovero o te rā ki roto i te ‘are i tōku ‘e‘eu‘anga i te ārai māramarama,
the sun’s rays burst into the house when I drew the curtains;

Kua ‘e‘eu ‘aia i te ‘āriki kaingākai,
she removed the tablecloth;

‘E‘eua ake te moenga kia purūmu‘ia te repo,
lift up the mat to sweep the dirt out;

‘ē1

‘ē1, v.i. Make an error, happen to do something, do something by accident.

Kua ‘ē ‘ua au i te ‘akatika ki tāna tuatua nō tōku mataku,
I made the mistake of agreeing to what he said because I was afraid;

Kua ‘ē au i te kāpiki iā koe, nō te mea kua manako au iā koe ē ko Tara,
I called you by mistake, I thought you were Tara;

Kua pakapaka tōku rima i tōku ‘ē‘anga i te mou i te ‘āuri vera,
I burned my hand when I accidentally took hold of the hot iron;

Kāre rava au e ‘ē i te ‘akakite i teia tuatua ki tēta‘i tangata, ‘ei rotopū ‘ua ia tāua,
I certainly won’t let this story slip out to anyone else, it‘ll be just between the two of us;

Kāre i te mea ‘ē, ‘e mea ‘akakoro tika ai,
it wasn’t any accident, it was quite deliberate;

Mē ‘ē ake koe i te ‘oki ‘aka‘ou mai, e ‘apai mai koe i tēta‘i ‘uri tiare nāku,
if you should happen to come this way again, bring me a few young flower plants.

eaea

eaea, v.i., fq. of ea. Rise to the surface.

Kua pou rātou ki roto i te vai ē kua eaea ki tēta‘i tua i te kauvai,
they dived into the water and came up on the other side of the river;

Kua pupu‘i te aronga ruku i tō rātou a‘o i tō rātou eaea‘anga,
the divers let their breath out with a rush as they surfaced.
[ea RR.]

‘ē‘ē

‘ē‘ē, n. Boil, carbuncle.

Kāre e meitaki kia vā‘i‘ia tō‘ou ‘ē‘ē, nō te mea kāre i para,
it won’t do any good getting your boil lanced, it hasn’t come to a head yet;

Paraia ki te vairākau ‘ē‘ē,
put a boil poultice on it;