‘itinga

‘itinga, nom. East, place where sun and moon rise.

Kua tere atu ‘a Tangi‘ia mei te ‘itinga ki te ‘opunga i te kimi‘anga i tōna taeake ia Tūtapu.
Tangi‘ia sailed from east to west searching for his brother, Tūtapu;

Kua ‘aere atū ra ‘aia ki te ‘itinga o te rā ē no‘o atū ra ki reira.
He travelled on eastwards and settled there;

Kua ‘aere atu ‘aia ki te ‘itinga, ki te ngā‘i e ‘iti mai ana te rā i te pōpongi.
He went away to the east, to the place where the sun rises in the morning.
[‘iti1, -nga2.]

iti2

iti2, (-a, -‘ia).

1. Harry (i)an animal with (ki) another.

Inā, kia iti i te puaka ki te puakāoa.
Go on, set the dog on the pig;

‘Ē rua rāi ōku iti‘anga i taua toa puakā ra ki te puakāoa, kāre rāi i ‘oki ‘aka‘ou mai.
I’ve only set the dog on that boar twice, and it’s never come back again;

Kua itia tō puakatoro ki te puakāoa.
Someone set a dog on your cow.

2. Incite, urge on (i) an animal.

Inā, kia iti i te puakāoa kia arumaki i te puaka.
Go on, urge the dog on to chase the pig (cf. first citation under 1 above). (Imitative of the noise made to incite the animal.)

itiiti2

itiiti2, (-a, -‘ia), fq. iti2.

1. Harry.

Tērā tō ‘oro‘enua kua ‘oro, kua itiitia ki te puakāoa.
There’s your horse, it’s run off, it’s been harried by a dog;

Kua itiiti ‘aia i te puaka ki te puakāoa.
He urged the dog on to chase the pig.

2. Urge on.

E itiiti koe i tā‘au puakāoa kia arumaki i te moa.
Urge your dog to chase the fowl.
[iti2 RR.]

‘ītiki1

‘ītiki1, (-a, -‘ia -na).

1.

(a) Tie on, around or up, tie a knot, bind, tether.

Tēia te rīpene mānea ‘ei ‘ītiki i tō rauru.
Here is a nice ribbon to tie around your hair;

‘E a‘o ‘ītiki ko‘u tēnā.
That string is for tying up the parcel

; E ‘ītiki i tēnā ‘ope ki runga i te pou.
Tie that end round the post;

Kua ‘akameitaki mai ‘aia i tōku ‘ītiki‘anga i tōna rima motu ki te kāka‘u.
He thanked me for bandaging his cut hand;

E ‘ītiki i te ‘ope o te taura.
Tie a knot at the end of the rope

; Kua ‘ītiki au i tōku ‘oro‘enua ki te taura ‘ōu.
I’ve tied my horse up with a new rope;

‘Ātikia te puaka ki te kiri‘au kia kore e ‘oro.
Use hibiscus bast to tether the pig so it can’t escape;

(b) prepare a new net for use by tying on the floats and sinkers.

Kua ta‘u ‘aia ‘okota‘i tuika‘a i tō mātou ‘ītiki‘anga i te kupenga.
He baked a specially fattened porker as we tied (the floats and sinkers on) the net;

‘Āe, kua ‘ītiki‘ia te kupenga ā Pāti i nana‘i.
Yes, Pāti’s (new) net was tied yesterday;

Kā ‘ītiki te kupenga ā tēia pōpongi.
The net is to be tied this morning.

2. n. Binding, (shoe-) lace.

‘E potonga niuniu te ‘ītiki i tēnā mea kia kore e motu.
A piece of wire is the best thing to bind that with to stop it breaking;

E ‘iri kia roa tēta‘i mānga i te ‘ītiki i tō tāmaka.
Plait the binding on your reef-sandals a little bit longer;

Kua matara te ‘ītiki i tō tāmaka.
Your shoelace is undone.
(See ‘ītikitiki, pū‘ītiki.)
[Pn. *fii-tiki.]

‘iti1

‘iti1, (-a, -‘ia), v.i.

1. Rise (of sun or moon).

E tū, kua ‘iti te rā.
Get up, the sun is up;

Kua ‘akaaraara ‘aia i te aronga tautai i te ‘iti‘anga te marama i te ora nga‘uru i te pō.
He roused the fishermen when the moon rose at ten;

‘E rā ‘aia tē ‘iti maī ra.
He is a rising sun (said of sbdy still in the first half of life).

2. Shine (of sun, moon, light).

Taria tō kāka‘u ki va‘o kia marō, kua ‘iti te rā.
Take your clothes outside to dry, the sun is shining;

Kua ‘iti mai te ata o te marama nā roto i te māramarama.
The rays of the moon shone through the window;

Kua ‘iti‘ia rātou e te mārama o te Atua.
They were illuminated by the light of God.
(See ‘itinga.)
[Pn. *fili1.]

‘ītiki2

‘ītiki2, n. Name of a freshwater eel, relatively short and plump.

‘E ‘apinga tika ai te matū i te ‘ītiki. The ‘ītiki
eel is very fat;

‘E puna ‘ītiki tēia.
There are a lot of

‘ītiki
in this pond;

Ka āru au kā ‘ī ‘ītiki.
I‘ll come along and angle for

‘ītiki. (cf. ‘ītiki1.)

‘iti2

‘iti2, n. Edge, brink, rim.

Ka pururū te one mē ‘aere kōrua nā te ‘iti o te va‘arua.
The sand will fall in if you two walk round the edge of the hole;

Kua iri te poti ki te ‘iti o te ava.
The boat has gone aground at the edge of the channel;

‘Ōreia te repo i te ‘iti o te kapu.
Wash the dirt off around the rim of the basin;

te ‘iti o te taoni,
the edge of town.
(See tā‘iti2.)

‘iti3

‘iti3, n. Lace.

E tīpū mai ‘ē toru iāti ‘iti matiē.
Cut me off three yards of green lace;

Kā rave au i tēnā ‘opā ‘iti.
I‘ll take that roll of lace;

Tē tāviri ‘iti nei au.
I‘m making lace.
(See tā‘iti3, cf. ‘iti2.)

‘ītikitiki

‘ītikitiki, (-a, -‘ia -na), fq. ‘ītiki1. Tie, bind.

Ka ‘ītikitiki tāua iāia ki te taura ka ‘akaruke ei.
Let’s tie him up with rope before we leave him;

Kia oti i te ‘ītikitiki meitaki ka ‘apai ei koe.
When it’s tied up properly you can take it;

Kua pou ‘ē toru rōra kāka‘u maki i tōku ‘ītikitiki‘anga i tōna vaevae maki.
I used up three rolls bandaging his bad leg;

Kua ‘ītikitikia tēia taura.
This rope has been knotted;

‘E au rīpene ‘ītikitiki rauru tēnā nō Mi‘i.
Those are Mi‘i’s hair ribbons.
[‘ītiki1 Rr.]

‘iti4

‘iti4, n. In ‘iti tangata, race, clan or tribe of people, (cf. vaka tangata).

‘E ‘iti tangata kōpapa mēmeitaki ē te mataora.
They are a healthy and a happy race;

‘E tūkē rāi tē reira ‘iti tangata o tātou.
That clan of ours are rather different;

Tē tuatua nei au nō tōku ‘iti tangata.
I‘m speaking for my own people.

‘iro1

‘iro1.

1. (-a, -‘ia,-kia). Mix together, mix up, blend.

Kāre e kino mē kā ‘iro koe i te mea rikiriki ki te mea mama‘ata.
It won’t hurt if you mix the little ones in with the big ones;

Tēia te rākau ‘ei ‘iro i tō punu pēni.
Here is a stick to stir up your tin of paint;

Kia oti te vairākau i te ‘iro meitaki kā inu ei koe.
You can drink your medicine when it has been stirred;

Kua ‘iroa tēia tini ngaika, ‘aere mai paraia te patu.
This tin of whitewash is mixed now, come and do the wall with it;

Te wina o te riri o te Atua ra, ko tei riringiia ma te iro kore ki roto i te kapu riri nana
(Rev. 14.10). The wine of the wrath of God, which is poured without mixture into the cup of his indignation.

2. v.i. Mixed up, muddled, confused, troubled.

Kua ‘iro ‘ua te manako o te tangata, kāre e rauka kia ‘akapāpū.
Opinion is very confused, it won’t be possible to reach a definite decision;

Kua ‘iro ‘ua tāna tuatua nō te mataku.
He told a confused story because he was scared;

Iroiro ngata iora te ngakau o te ariki.
And the heart of the king was sore troubled (2 Kings 6.11);

E iroiro ngata maata toku.
I am in a great strait (2 Sam. 24.14).
(See ‘iro‘iro1, ‘irokia, kā‘iro-(‘iro).)
[Pn. *filo1.]

‘ītaetae

‘ītaetae, (-a, -‘ia). Reach for, stretch for, try for, fq. ‘ītae.

Kua ‘ītaetaea te ‘ānani para e te tamariki ki te rākau.
The children reached for the ripe oranges with sticks;

Kua ‘ītaetae rātou i te ono tapuae i tō rātou rere teitei‘anga.
They tried for six feet in the high jump;

I tōna ‘ītaetae‘anga kia rauka te ono nga‘uru maire i te ora.
When he tried to get up to sixty miles an hour.
[‘ī-7, tae RR.]

‘iro2

‘iro2, (-a, -‘ia). Roll (coir) together (into sennit).

Kua mā‘uti‘uti te ‘uru‘uru i tōna vaevae i tōna ‘iro‘anga i te ka‘a.
He rubbed the hair off his legs rolling sennit;

Tē ‘iro ka‘a nei au.
I‘m rolling sennit;

‘E tangata ‘iro ka‘a mānea ‘aia.
He rolls very good sennit;

‘Iroa te ka‘a kia vave.
Hurry up rolling the sennit.
(See ‘iro‘iro2, cf. ‘iro1, but cf. also miro1.)